SAF každoročne od roku 2003 organizuje konferenciu Finančné riadenie podnikov, na ktorej sa zúčastňuje viac ako 100 účastníkov. Program konferencie je zvyčajne koncipovaný do 3 blokov - makroekonomický, podnikový a aktuálne problémy podnikateľského prostredia.

Konferencia Finančné riadenie podnikov 24. – 25. 10. 2017

27. október 2017

Clanok_hnkonferencia

Konferencia Finančné riadenie podnikov 24. – 25. 10. 2017

16. október 2017

Úvodný článok FRP 2017

Konferencia Finančné riadenie podnikov 24. – 25. 10. 2017

11. október 2017

Pozvankafinal_FRP_11102017

EuroFinance Barcelona, 4 – 6 October 2017

17. júl 2017

Barcelona banner_SAF_180x50

On 4 – 6 October 2017, the global treasury community will meet in Barcelona for the  most senior-level international treasury event in the world. SAF is endorsing this event. We are offering a special 25% discount to our members. Use code TAM/25 and save up to €1,648.75. Book by 28 July to save even more.

Why attend?

There is no other event like it. The sophistication, level of expertise and networking is unrivalled.

In 2.5 days you will :

 • Get a complete technology review including up-to-the-minute evaluations of TMS, ERPs, bank systems and FinTech
 • Learn how to do business in complex countries from experts and peers operating in those markets
 • Network with 1,950+  senior-level corporate treasury and risk professionals from 60+ countries
 • Meet 90+ banks, FinTech and providers from around the world, giving you access to new markets and opportunities
 • Hear 50+ highly practical case studies from international treasury teams – not sales pitches

Drill down into the core components of a world-class international treasury department

Confirmed speakers include:

 • Cathy Fields, Assistant Treasurer and Director of Global Risk Management, Hitachi Data Systems
 • Zac Nesper, VP & Assistant Treasurer, HP
 • Graeme Williamson, Assistant Treasurer, Boston Scientific
 • Douglas Tropp, Corporate Treasurer, The Priceline Group

           Ahmet Gokcen, Director of Financial Risk Management EMEAI, Dow Chemical Company, Switzerland

If you have any questions, please contact EuroFinance team directly on +44 207 576 8555 or email eurofinance@eurofinance.com

14. ročník konferencie SAF: „Finančné riadenie podnikov“ – 2016

16. november 2016

Náš boj s daňami môže pomôcť aj iným

14. ročník konferencie SAF: „Finančné riadenie podnikov“ – 2016

27. september 2016

Uverejňujeme aktualizovaný program rokovacieho dňa našej konferencie FRP 2016

FRP_2016_program_final

14. ročník konferencie SAF: „Finančné riadenie podnikov“ – 2016

20. september 2016

Konferencia “Finančné riadenie podnikov”  bola 14. ročníkom odbornej konferencie, ktorú tradične organizuje Slovenská asociácia podnikových finančníkov v spolupráci s vydavateľstvom MAFRA Slovakia, a.s.

Inovatívne zameranie 14. ročníka konferencie SAF vyplývalo z aktuálnych problémov, ktoré riešia vrcholoví manažéri a nimi riadené útvary pri podnikaní v rámci podnikateľského prostredia Slovenska.

Odborný garant programu : Jozef Makúch, guvernér NBS

25.10.2016 utorok  Slávnostné zahájenie konferencie  18,00 hod

-  ocenenie SAF za prínos v oblasti podnikových financií za rok 2016,

-  ocenenie CECGA „Najlepšia výročná správa“ pre podniky,

-  ocenenie spolupracovníkov SAF k 20. výročiu založenia SAF,

-  kultúrne vystúpenie skupiny FRAGILE  k 20. výročiu založenia SAF,

-  recepcia pre účastníkov konferencie a pozvaných hostí.

26.10.2016 streda  Konferencia

Tematické bloky:

1)    Blok Makroekonomický – vývoj ekonomiky   

-   Jozef Makúch, guvernér NBS, ” Výhľad ekonomiky Slovenska”

-   Ivan Šramko, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť ” Komentár k štátnemu rozpočtu na rok 2017 a k vývoju dlhu verejnej správy”

2)    Globálna a Európska daňová politika – smerovanie a dopady na business  

Odporúčania OECD pre zmenu Globálnych pravidiel medzinárodného zdaňovania Projekt BEPS v kontexte EU, posledný vývoj v EU – balíček ATAD, riešenie sporov, obnovenie návrhu CCCTB. Aký je ďalší krok,  aký je ďalší plán OECD, EU?

- Daňové raje a podnikateľské aktivity, Daňová politika a podnikateľské prostredie v regióne strednej Európy,

- Má BEPS / ATAD potenciál zvýšiť alebo znížiť konkurenciu krajín OECD a EU?

- Je tu príležitosť pre iné krajiny ako Čína, India, Brazília, Singapur,… priťahovať viac investícií formou propagácie väčšej ekonomickej slobody?

-  Aký je / bude dopad BREXIT-u na ďalší vývoj BEPS/ATAD?

Účastníci panelu:

Dana Meager, štátna tajomníčka MF SR,

Alena Schillerová, námestníčka MF ČR,

Romero Tavares  Researcher and Lecturer at the Global Tax Policy Center, Vienna University of Business and Economics

Predsedajúci paneluBranislav Ďurajka, KPMG partner

3)     Digitalizácia firiem ako trend

-     Aký dopad má digitalizácia na prácu finančného riaditeľa? Aké sú príležitosti a riziká, ktoré so sebou prináša? Digitalizácia mení procesy, systémy a aj biznis modely. Čo to znamená pre CFO?

 • CFO  s úspešným príbehom transformácie biznisu / financií vplyvom digitalizácie, Martin Hrežo, CFO Svet zdravia,

-    Čo umožňuje Cloud,  Miroslav Pikus, Slovak Telekom

-    Self-service – cesta k nákladovej efektivite a spokojnosti zákazníka,  Jirko Laznicka, Orange

-    Digitálny Marketing  – a viete  čo Vám prinesie každé vložené euro – schopnosť zefektívniť marketingové kampane, zvyšovať úspešnosť predaja a   merať návratnosť vynaložených prostriedkov do marketingu.  Branislav Kohl, Dataconcept

Predsedajúci paneluMarián Bodi, ISDD

4)    Risk manažment

-    Ako banky pristupujú k hodnoteniu rizika firiem, zaujímajú ich len čísla alebo aj strategické smerovanie firiem ?

-    Nekonvenčný pohľad na riziko firiem – môže byť rizikom pre firmu aj málo investícií, či priveľa “hedžovania” ?

-    Ako podniky uplatňujú dostupné informácie o svojich partneroch ? Čo má vplyv na riadenie rizika firiem ?

-    Strategické riadenie je kľúčové – zmení 4. priemyselná revolúcia pohľad na riziko firiem ?

Účastníci panelu: Jan Martin Nufer, Director Treasury & Funding, Borealis Group Austria.

           Jaroslav Habo, riaditeľ Korporátna klientela Slovensko, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahr. banky

           Jens Kellerbach, CFO, člen predstavenstva VW Slovensko CFO slovenského podniku

           Pavol Synák, Business development manažér, CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o.

 Predsedajúci panelu – Iveta Griačová, Interim Partner

Finančné riadenie podnikov 2015 – úspešná konferencia

30. október 2015

Tlačová správa

Od: Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Dátum vydania: 27.10.2015

Ocenenie za prínos v oblasti podnikových financií prevzal Miroslav Štrokendl z UniCredit Bank

 • Konferencia Finančné riadenie podnikov  sa konala už po 13. krát v Bratislave
 • Slovenská asociácia podnikových finančníkov udelila oceňovala  za prínos podnikových financií 

Pri príležitosti 13. ročníka konferencie Finančné riadenie podnikov (FRP), na ktorej sa zúčastňujú zástupcovia slovenských podnikov, finančných inštitúcií a akademickej obce, udelila  Slovenská asociácia podnikových finančníkov (SAF) ocenenie za prínos v oblasti podnikových financií.

V tomto roku Správna rada SAF rozhodla udeliť toto ocenenie dlhoročnému spolupracovníkovi SAF a súčasnému riaditeľovi  pobočky zahraničnej banky  UniCredit Bank na Slovensku, členovi predstavenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Miroslavovi Štrokendlovi za jeho osobný vklad do rozvoja foriem financovania malých a stredných podnikov.

Ocenenie za prítomnosti guvernéra NBS pána Jozefa Makúcha  a pána Vazila Hudáka, ministra hospodárstva SR mu odovzdal prezident SAF pán Andrej Révay.

Na konferencii FRP sa každoročne stretávajú finanční riaditelia z rôzne veľkých podnikov – od  malých a stredne veľkých firiem až po tie najväčšie a nadnárodné spoločnosti .Cieľom podujatia je nielen výmena informácii  ale aj prezentácia pozitívnych príbehov firiem, hľadanie zdrojov financovania podnikateľských aktivít a najmä analýza podnikateľského prostredia s cieľom podieľať sa na formovaní legislatívy pre podnikový sektor.

Ako uviedol  Miroslav Štrokendl, zdravý a rastúci podnikový sektor a súkromné investície sú základným kameňom  udržateľného rastu ekonomiky. Je našou úlohou a v našom záujme podnikový sektor podporovať, nielen poskytovaním úverov na ich prevádzku a investície, ale systémovou podporou v oblasti  služieb, profesionálneho a poradenského servisu najmä v období, kedy sa prostredie dynamicky mení.

 

Andrej Révay

prezident Slovenskej asociácie

podnikových finančníkov

 Fotogaléria

Hospodárske noviny 28.10.2015 uverejnili rozsiahly článok “Finančný riaditeľ má byť partnerom vedeniu”, ktorý sa venuje téme diskutovanej v jednom paneli konferencie FRP2015.

Dňa 27.10.2015 HN uverejnili aj informáciu “Slovensko pozná top transparentné firmy” o udeľovaní oceňovania podnikom, ktoré boli Stredoeurópskou asociáciou správy a riadenia spoločností CECGA vyhodnotené ako najlepšie z pohľadu dodržiavania princípov Corporate Governance. Tieto ocenenia sa dlhodobo udeľujú počas slávnostného zahájenia konferencie FRP na základe partnerstva CECGA a SAF.

13. ročník konferencie SAF “Finančné riadenie podnikov 2015″

30. október 2015

Konferencia sa konala pod záštitou guvernéra NBS Jozefa Makúcha

Miesto konania Rasisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

27.10.2015  18.00 – 21.00 Slávnostná recepcia s udeľovaním ocenenia SAF za prínos v oblasti podnikových financií a ocenenia CECGA za dodržiavanie princípov Corporate Governance

28.10.2015  Program:

1.     Blok: Makroekonomický vývoj

2.     Panelová diskusia: Definujme stratégiu firmy. Rast tržieb a rast hodnoty firmy – akvizícia vs. organický rast; Financovanie cestou bankového dlhu; Private equity  moderuje Arthur Bobovnický

Rast? Stabilita? Stagnácia? Máme zdroje, čo s nimi, nemáme zdroje, ako ich získame? Skutočné príbehy firiem, modelové situácie.

Panelisti:

3.  Panelová diskusia:  Riadenie postakvizičnej stratégie, projektové riadenie expanzie, interná komunikácia a výber správnych ľudí -  moderátor Arthur Bobovnický

Financie ako sústava cieľov, procesov a funkcii pre naplnenie očakávaní shareholderov; Profil pracovníka vo financiách; Finančný a HR manažér – strategickí partneri či nepriatelia?

Panelisti:

4.     Blok:  Prednáška:  Alexandra Mojsilovic, IBM T. J. Watson Research Center in Yorktown Heights, New York

Technologická vízia (i vo financiách)

Workshop I: Riadenie cash flow, moderuje Roman Dvorčák

Mám dosť finančných prostriedkov na účte? Na ako dlho? Viem to? Centralizovať alebo decentralizovať voľné zdroje? Mám dostatočnú IT podporu?

Pozvanie prijali:  Iveta Bubeníková, SPP;  Marián Kurčík, Železiarne Podbrezová;  Michal Ebrle, Salmon Software

Workshop II: Koučing v praxi finančného manažéra

Každý manažér je aj trochu kouč. Ako vyzerá koučingový prístup? Manažérske role – použitie a použiteľnosť koučingu. Ochutnávka koučingu.

      Pozvanie prijali: Jana Karelová a Iveta Uhrová, a_set

Fotogaléria

EuroFinance International Cash and Treasury Management

1. júl 2015

Address:  Bella Center

Center Boulevard 5

DK-2300, Copenhagen S

Website: www.eurofinance.com/copenhagen

Event description

The leading global treasury event.  Meet over 1,800 senior treasury and finance professionals from the world’s top companies, banks and service providers – all under one roof.

What’s new for 2015?

To thrive in today’s world, a company’s finance functions must be fit – lean, flexible and have the stamina to keep going in tough conditions. This year’s event translates these qualities into actions for treasurers. What must treasury do in order to be fit for purpose, fit for growth and fit for the future?

Programme highlights

 • Improve core fitness – centralise and standardise core function
 • Get funding fit – a look at capital markets, alternative lenders and improved working capital
 • Up your risk game – how to take on cyber risk, currency wars and fraud
 • Get lean – technology systems and software that will take you to the next level of performance
 • Power up your payments – what opportunities lie with crypto currencies, virtual solutions, mobile and the Cloud?

PLUS! New formats include:

 • Doctor treasury: Meet face-to-face with industry experts on your toughest challenges.
 • Open spaces: Speakers join the audience in a more informal setting to encourage easy and relaxed exchange of ideas.
 • Speakers’ corner: Put your questions to the speakers when they come off stage.
 • Treasury talks: Listen to top trending topics and words of wisdom to help keep your treasury fit for the future.
 • Super foods: Super you: Book a one-on-one appointment with our onsite nutritionist.

 

25% discount for members

Register online at www.eurofinance.com/copenhagen with booking code TAM/25

Further information

Visit the EuroFinance Copenhagen 2015 website

Download the brochure

Email marketing@eurofinance.com or call +46 8768 4955