FINANČNÝ MANAŽÉR (časopis SAF)

Časopis Finančný manažér je  periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov (SAF), ktorý vychádza od roku 2001. Do roku 2014 vychádzal ako štvrťročník a od roku 2015 budú vychádzať 3 čísla ročne.  Od roku 2009 sa na jeho vydávaní spolupodiela aj Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností SACG. Ide o časopis s odbornou tématikou zameranou na praktické problémy finančného riadenia podnikov, podnikateľského prostredia, zdroje financovania, správanie sa podnikov v krízovom aj pokrízovom období a pod. Taktiež uverejňuje príspevky teoretického charakteru, čo je vhodné hlavne pre prepojenie vedy a výskumu s ekonomickou praxou. Okrem uvedenej náplne, ktorá tvorí hlavnú časť časopisu, uverejňujú sa aj aktuálne informácie zo života SAF, o vzdelávacích možnostiach a seminároch, prezentujú sa názory členov SAF na aktuálne ekonomické problémy podnikov a spoločnosti. Časopis je určený členom a spolupracovníkom SAF, je bezplatný. Distribuuje sa aj do knižníc a univerzitám v SR.

Finančný manažér 3/2018

Finančný manažér 2/2018

Finančný manažér 1/2018

Finančný manažér 3/2017

Finančný manažér 2/2017

Finančný manažér 1/2017

Finančný manažér 3/2016

Finančný manažér 2/2016

Finančný manažér 1/2016

Finančný manažér 3/2015

Finančný manažér 2/2015

Finančný manažér 1/2015

Finančný manažér 3/2014

Finančný manažér 2/2014

Finančný manažér 1/2014

Finančný manažér 4/2013

Finančný manažér 3/2013

Finančný manažér 2/2013

Finančný manažér 1/2013

Finančný manažér 4/2012

Finančný manažér 3/2012

Finančný manažér 2/2012

Finančný manažér 1/2012

Finančný manažér 4/2011

Finančný manažér 3/2011

Finančný manažér 2/2011

Finančný manažér 1/2011

Finančný manažér 4/2010

Finančný manažér 3/2010

Finančný manažér 2/2010

Finančný manažér 1/2010