Správna rada

 

Členovia Správnej rady zvolení na VZ dňa 17.4.2013 na obdobie 3 rokov

1. Andrej Révay, prezident

2. Miroslav Galamboš, viceprezident

3. Viera Bakošová, viceprezident

4. Peter Daniel

5. Iveta Griačová

6. Miroslav Bielčík

7. Pavol Bero