Rada starších (dozorná rada)

Zloženie Rady starších po doplnení dvoch zvolených členov na VZ dňa 17.4.2013

Členovia Rady starších (resp. dozornej rady) sú volení na obdobie 6 rokov

1. Elena Trenčianska – predsedníčka (od 14.4.2010)

2. Karol Vlachynský (od 14.4.2010)

3. Dušan Durmis (od 14.4.2010)

4. František Sieklik (od 14.4.2010)

5. Božena Hrvoľová (od 14.4.2010)

6. Jana Šnircová

7. Roman Dvorčák