Pracovné komisie SAF

Komisia pre finančný trh

vedúca komisie – Ing. Bakošová

 

Komisia pre dane a clá

vedúci komisie – Ing. Galamboš

 

Komisia pre finančné účtovníctvo a výkazníctvo

vedúca komisie – Ing. Šnircová

 

Komisia pre vzdelávanie

 vedúci komisie – Ing. Krajčovič

 

Komisia pre finančné riadenie

vedúci komisie – Ing. Dvorčák