FINANČNÝ MANAŽÉR (časopis SAF)

Časopis Finančný manažér je štvrťročné periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov (SAF), ktorý vychádza od roku 2001. Od roku 2009 sa na jeho vydávaní spolupodieľa aj Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností CECGA. Ide o časopis s odbornou tématikou zameranou na praktické problémy finančného riadenia podnikov, podnikateľského prostredia, zdroje financovania, správanie sa podnikov v krízovom aj pokrízovom období a pod. Taktiež uverejňuje príspevky teoretického charakteru, čo je vhodné hlavne pre prepojenie vedy a výskumu s ekonomickou praxou. Okrem uvedenej náplne, ktorá tvorí hlavnú časť časopisu, uverejňujú sa aj aktuálne informácie zo života SAF, o vzdelávacích možnostiach a seminároch, prezentujú sa názory členov SAF na aktuálne ekonomické problémy podnikov a spoločnosti. Časopis je určený členom a spolupracovníkom SAF, je bezplatný. Distribuuje sa aj do knižníc a univerzitám v SR.

Finančný manažér 2/2013

Finančný manažér 1/2013

Finančný manažér 4/2012

Finančný manažér 3/2012

Finančný manažér 2/2012

Finančný manažér 1/2012

Finančný manažér 4/2011

Finančný manažér 3/2011

Finančný manažér 2/2011

Finančný manažér 1/2011

Finančný manažér 4/2010

Finančný manažér 3/2010

Finančný manažér 2/2010

Finančný manažér 1/2010