(Slovak) Ocenenie SAF a CECGA 2014

28. October 2014

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Ocenenie SAF a CECGA 2013

16. October 2013

Sorry, this entry is only available in Slovak.

Ocenenia pri príležitosti 15. výročia

14. October 2011

SAF v roku 2011 pri príležitosti 15. výročia svojho založenia ocenila guvernéra NBS pána Jozefa Makúcha za jeho osobný vklad a dlhoročnú podporu pri organizovaní konferencií Finančné riadenie podnikov.

Za dlhoročnú prácu a šírenie dobrého mena asociácie Správna rada udelila ocenenie zakladateľom pani Elene Trenčianskej, v súčasnosti predsedníčke Rady starších a pánovi Františkovi Chvostaľovi, v súčasnosti čestnému prezidentovi SAF.

(more…)

Ocenenie za rok 2010

13. October 2010

SAF v roku 2010 ocenilo rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof.Ing. Rudolfa Siváka, PhD. za jeho prínos v ekonomickej vede a aktívnu dlhoročnú podporu spolupráce Ekonomickej univerzity so Slovenskou asociáciou podnikových finančníkov pri organizovaní odborných ekonomických podujatí a diskusií ako aj pri zapájano odborníkov z praxe do pedagogickej činnosti.

(more…)

Členka SAF Ing. Eva Kramáriková finančnou manažérkou roku 2009

10. April 2010

Členka SAF Ing. Eva Kramáriková bola zvolená za finančnú manažérku roka 2009.
Hlasovanie organizoval týždeník TREND.

(more…)

Ocenenia za rok 2009

24. November 2009

SAF v roku 2009 za aktívnu a dlhoročnú spoluprácu ocenilo Ing. Adriana Belánika z MF SR a Ing. Mareka Štrpku z Duslo Šaľa.

Pri príležitosti životného jubilea SAF ocenila aj záslužnú a tvorivú prácu prof. Karola Vlachynského.

(more…)

Ocenenia za rok 2008

8. November 2008

SAF v roku 2008 za aktívnu a dlhoročnú spoluprácu ocenilo guvernéra NBS Ing. Ivana Šramku a viceguvernérku NBS Ing. Elenu Kohútikovú.

(more…)