(Slovak) Novoročné stretnutie finančníkov v Studenom 2016

18. January 2016

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Podpora podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov

11. June 2015

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Ocenenie SAF a CECGA 2013

16. October 2013

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) 2013 – Finančné riadenie podnikov 2013

2. September 2013

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Valné zhromaždenie SAF 2013

18. April 2013

Sorry, this entry is only available in Slovak.

(Slovak) Odborná diskusia finančných manažérov o alokácii nákladov

10. April 2013

Sorry, this entry is only available in Slovak.

2012 – Finančné riadenie podnikov X. ročník

1. October 2012

2012 – Finančné riadenie podnikov 2012

1. Blok: Makroekonomický blok

-          Predikcia vývoja ekonomiky Slovenska, dlhová kríza – J. Makúch, guvernér NBS

-          Úloha a možnosti Fiškálnej rady pri dlhodobej udržateľnosti hospodárenia SR.  – Ľudovít Ódor, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

(more…)

Harmonizácia daní v EÚ

6. June 2012

Workshop s Branislavom Ďurajkom, KPMG
6. jún 2012, hotel Zochova chata, Modra – Piesok
(more…)

Finančné riadenie podnikov

30. May 2012

Workshop na tému “Finančné riadenie podnikov – riadenie likvidity, riadenie cash flow, uplatňovanie softvérových nástrojov”. 30. máj 2012, v priestoroch Írskeho veľvyslanectva.

(more…)

Seminár: Pohľadávky v obchodných vzťahoch

25. May 2012

Seminár: Pohľadávky v obchodných vzťahoch – nástroje na zníženie rizika z neplatenia, reštrukturalizácia a ochrana podniku pred veriteľmi, faktoring a zadĺženosť podnikov.

24. – 25. mája 2012
v hoteli Magnólia v Piešťanoch

(more…)