V roku 2017 je SAF prijímateľom 2 % z daní za rok 2016

30. január 2017

Slovenská asociácia podnikových finančníkov ako občianske združenie je aj pre rok 2017 zaregistrovaná ako prijímateľ 2 % z daní. Budeme radi, keď podporíte našu činnosť aj  touto formou.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov: Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Sídlo: Radničné námestie 4,    Bratislava,    PSČ 821 05

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): IČO: 3 1 7 6 9 6 6 7

Novoročné stretnutie finančníkov 24. 01. 2017 o 14,30 hod. RVS Studené

16. január 2017

Dňa 24. 01. 2017 o 14,30 hod. prvá novoročná akcia SAF už tradične v RVS  Studené – Most pri Bratislave.

Tradičné novoročné stretnutie finančníkov spojené s odbornou diskusiou na aktuálne témy :

Prístup k spravodlivosti ako indikátor kvality podnikateľského prostredia  ( Lucia Žitňanská, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR ) a

Jednotný kapitálový trh v rámci EU – budúcnosť z pohľadu Slovenska  ( Peter Kubrický, gen. riaditeľ BCP, a.s.)

Pozvánka_final SAF – RVS Studené 2017

20170124_144202 20170124_153200 20170124_145712

14. ročník konferencie SAF: „Finančné riadenie podnikov“ – 2016

16. november 2016

Náš boj s daňami môže pomôcť aj iným

Rotácia ľudí medzi firmami je nutná. Rozhovor Prezidenta SAF pre Hospodárske noviny

24. október 2016

Clanok_20161013HNA121.x

14. ročník konferencie SAF: „Finančné riadenie podnikov“ – 2016

27. september 2016

Uverejňujeme aktualizovaný program rokovacieho dňa našej konferencie FRP 2016

FRP_2016_program_final

International Cash & Treasury Management – Vienna

24. máj 2016

Vienna – Event listing

EuroFinance’s 25th conference on

International Cash & Treasury Management

12-14 October 2016, Vienna, Austria

Location: Vienna, Austria

Address:  Messe Wien Exhibition & Congress Center

Messeplatz 1, Postfach 277

A-1020 Wien, Austria

Website: www.eurofinance.com/vienna

 Event description

Daňové námety SAF pre programové vyhlásenie vlády

30. marec 2016

Slovenská asociácia podnikových finančníkov zaslala MF SR námety pre programové vyhlásenie vlády týkajúce sa zlepšenia podnikateľského prostredia so zameraním na strategický ekonomický rozvoj Slovenska a na  vylepšenie existujúcej daňovej legislatívy, ktorá sa z hľadiska podnikovej praxe javí ako administratívne náročná a limitujúca vstup investorov do podnikania na Slovensku.

Plán aktivít SAF v roku 2016

10. február 2016

Plán činnosti SAF v roku 2016

Komisia SAF pre dane a clá

22. Marec 2016: Daňové plánovanie a jeho budúcnosť v EU

Lektor:  JUDr. Tomáš Balco, LL.M., FCCA, MF SR, Sekcia daňová a colná.

Daňové plánovanie ako 5.  základná sloboda v rámci fungovania spoločného trhu, rozdiely medzi daňovým plánovaním, agresívnym daňovým plánovaním a daňovým unikom, balík opatrení EU proti agresívnemu daňovému plánovaniu.

 Apríl / Máj : BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), MF SR

Aktuálna iniciatíva OECD, implementácia, záväznosť

14. Apríl 2016: Daňový poriadok

Lektorka: Ing. Božena Jurčíková, Finančná správa (more…)

V roku 2016 je SAF prijímateľom 2 % (1,5 %) z daní za rok 2015

4. január 2016

Slovenská asociácia podnikových finančníkov ako občianske združenie je pre rok 2016 zaregistrovaná ako prijímateľ 2 % z daní. Budeme radi, keď podporíte našu činnosť aj v tejto forme.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov: Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Sídlo: Radničné námestie 4,    Bratislava,    PSČ 821 05

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): IČO: 3 1 7 6 9 6 6 7