KONFERENCIA “FINANČNÉ RIADENIE PODNIKOV 2018″

24. september 2018

Konferencia, so zameraním hlavne na oblasť efektívneho finančného riadenia, administratívnej záťaže, daní, účtovníctva a vzdelávania.
Cieľová skupina: finanční riaditelia a treasureri, vedúci v oblastiach HR, daní a účtovníctva, majetku a IT.

frp_2018_web_1009_naweb

FINANČNÁ AKADÉMIA

7. september 2018

V spolupráci so Slovenskou sporiteľňou usporiada SAF výnimočnú dvojdňovú odbornú FINANČNÁ AKADÉMIA – Aby si firmy s bankami viac rozumeli, v dňoch 4. – 5. 10. 2018 vo Zvolene v Tenis hoteli. Prihlásiť sa je možné mailom na kancelaria@asocfin.

Pozvanka_SLSP_SAF

 

Odvetvové štandardy pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve – Projekt s Profini, n.o.

20. august 2018

SAF sa zapojila ako neformálny partner podpísaním Memoranda o spolupráci do Projektu ” Odvetvové štandardy pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve“, na ktorom už spolupracovala v predchádzajúcom období.
Cieľom je skvalitnenie ekonomických analýz, ktoré sa využívajú pri rozhodovacích procesoch vo verejnej správe, v podnikateľskom prostredí a pri edukácii ekonomického prostredia (školy, univerzity, výskum, študenti, doktorandi, podnikateľské subjekty, finanční riaditelia,…)

Špecifické ciele

  • zvýšenie kvality metodiky odvetvových štandardov
  • vyššia využiteľnosť odvetvových štandardov v praxi
  • zabezpečenie kvalitnej propagácie
  • skvalitnenie vzdelávania ekonomického prostredia

Účasť v projekte umožňuje členom asociácie sa aktívne zapojiť a tak skvalitniť a zvýšiť odbornosť podnikateľského prostredia. Bližšie info cez náš časopis, mailovou komunikáciou prípadne na našich odborných seminároch.

Pracovne stretnutie expertov_150x150

Sumár diskusií organizovaných k výzvam hospodárskej politiky na Slovensku-Elena Kohútiková, Ľudovít Ódor a Andrej Révay

31. júl 2018

Diskusné fórum, Dobehne tiger do cie¾a, Európska komisia,

Slovensko bolo označované komentátormi za „tatranského tigra“ potom, ako sa mu medzi rokmi 2004 až 2008 podarilo – aj vďaka štrukturálnym zmenám – výrazne zvýšiť tempo dobiehania západných krajín. V pokrízovom období však došlo tak k poklesu ekonomického rastu ako aj k spomaleniu konvergencie k životnej úrovni vyspelých krajín. Sériou siedmich diskusií sme hľadali príčiny tohto vývoja a pokúsili identifikovať hospodársko-politické priority, ktoré by tigra opäť rozhýbali. Následne sme hľadali politickú podporu pre tieto opatrenia.

SUMÁR DISKUSIÍ – závery

Konferencia EuroFinance ITM Geneva 2018

4. júl 2018

Na jeseň 2018 medzinárodná Konferencia Euro Finance – ITM 2018 Geneva a pre členov SAF do konca júla mimoriadne zľavy. Kontaktujte kancelaria@asocfin.sk

Fotka EuroFinance.

Diskusia finančných manažérov – Imperial Club

29. jún 2018

Podvečer dňa 26. 06. 2018 sa zišli poprední finančníci na odbornom stretnutí na tému : “Aký vplyv má Európska komisia na Slovensko ?” Tentoraz sme medzi nás pozvali prezentovať zástupcu Európskej komisie pani Líviu Vašákovú.

IK_26062018_02IK_26062018

Seminár “Nové legislatívne zmeny 2018 a ich vplyv na podnikateľské prostredie”

24. jún 2018

FOTO_2

 

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii – stav a očakávanie, – JUDr. Branislav Pospíšil

Osobné bankroty, analýzy, konkurzy, Ing. Jana Marková, CRIF – Slovak

Credit Bureau, s.r.o.

Legislatívne zmeny v účtovníctve – 2018, Ing. Viera Laszová Ministerstvo

                       financiíriaditeľka Odboru pre  legislatívu a metodiku účtovníctva

Bezpečná elektronizácia dokumentov a vnútropodnikových procesov

„GDPR“ - Mgr.Michal Budaj – IXTENT, s.r.o.

Dopad zmien novely Obchodného zákonníka na podnikateľské prostredie

                      a Zmeny v Obchodnom registri – JUDr. Matej Firický, MCL AK

Súhrn odvodovo – daňových zmien na rok 2018 – Bc. Katarína Danajovičová, DAZAP, s .r. o.

 

Seminár “Nové legislatívne zmeny 2018 a ich vplyv na podnikateľské prostredie”

20. jún 2018

V dňoch 14. – 15. 6. 2018 SAF zorganizovala obľúbený dvojdňový seminár v Piešťanoch. Úroveň bola vysoká a rozprúdila sa zaujímavá diskusia lektorov a účastníkov.

FOTO_1

Seminár “Nové legislatívne zmeny a ich vplyv na podnikateľské prostredie”

8. jún 2018

Pozývame Vás na odborný seminár v príjemnom prostredí hotela PARK v Piešťanoch

Pozv SAF na 14-15 06 2018

Článok HN k záverom zo 7. Diskusného fóra

1. jún 2018

DF ekonomicki experti