Valné zhromaždenie SAF – 25. 04. 2018

25. máj 2018

Správna rada SAF v súlade so Stanovami asociácie zvolala riadne VZ na stredu 25. 4. 2018 o 14.15 hod. v konferenčnej miestnosti hotela ASTON v Bratislave.

Správa o činnsti SAF VZ SAF 25.4.2018_Revay_ZM

Zápisnica VZ 25042018Uzneseniene – VZ 25042018

20180425_150028

 

Valné zhromaždenie SAF 26. 4. 2017

11. júl 2017

Správna rada SAF v súlade so Stanovami asociácie zvolala riadne VZ na stredu 26. 4. 2017 o 14 hod. v zasadacej miestnosti Auly Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Správa o činnsti SAF VZ SAF 26.4.2017_AR

Uznesenie – VZ 26. apríla 2017

Zápisnica VZ 26042017

1. časť_Ing.Šramko

1. časť_Ing.Šramko

Valné zhromaždenie SAF 27.4.2016

11. júl 2017

Správna rada SAF v súlade so Stanovami asociácie zvolala riadne VZ na stredu 27. 4. 2016 o 14 hod. v Zasadacej miestnosti Auly Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Správa o činnsti SAF

Zápisnica a uznesenie – VZ 27. apríla 2016

Valné zhromaždenie SAF 14.4.2015 s odborným programom

13. apríl 2015

Správna  rada SAF v súlade so Stanovami asociácie

zvolala riadne  VALNÉ ZHROMAŽDENIE na utorok 14. apríla 2015 o 14.00 hod.

do Kongresovej sály na druhom poschodí VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava

Materiál z rokovania VZ a uznesenie

Zápisnica z rokovania VZ

 

Valné zhromaždenie SAF 9. apríka 2014 o 14.00 hod

20. marec 2014

Správna  rada SAF zvolala na stredu 9. apríla 2014 o 14.00 hod. Valné zhromaždenie, ktoré sa konalo

v zasadacej miestnosti Auly Ekonomickej univerzity v Bratislave.

PROGRAM:

14.00 – 15.00 Odborná časť spojená s diskusiou na tému

Demografická zmena a jej dopady na ekonomický rast a verejne financie.

Doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc., Prognostický ústav SAV

15.00 – 16.00 rokovanie Valného zhromaždenia

Správa o činnosti SAF v roku 2013

Uznesenie VZ SAF

Fotogaléria

Valné zhromaždenie SAF 2013

18. apríl 2013

Valné zhromaždenie SAF sa uskutočnilo 17. apríla 2013.

Odbornú časť rokovania na tému Zámery v oblasti odvodovej a dôchodkovej reformy prezentovala

generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia Ing. Jana Kolesárová spolu s poradkyňou

štátneho tajomníka Jozefa Buriana pani Benkovou. Prezentácia v plnom znení je tu.

Správu o činnosti prezidebnta SAF Révaya predniesol člen Správnej rady SAF pán Miroslav Bielčík.

Materiály z rokovania valného zromaždenia

Fotogaléria:

 

Valné zhromaždenie 2012

4. apríl 2012

Valné zhromaždenie SAF sa uskutočnili 4. apríla 2012

Materiály riadneho valného zhromaždenia SAF 2012

Správa prezidenta o činnosti SAF v roku 2011

Fotogaléria:

Valné zhromaždenie 2011

12. apríl 2011

Valné zhromaždenie sa uskutočnilo dňa  12.4.2011

Materiály riadneho valného zhromaždenia SAF

Prezentácia RNDr. Xavera Gubáša k novelizácii Zákonníka práce

(more…)

Valné zhromaždenie 2010

14. apríl 2010

Valné zhromaždenie sa uskutočnilo dňa 14.4.2010

Materiály riadneho valného zhromaždenia SAF

(more…)

Valné zhromaždenie 2004

27. december 2004

(more…)