Seminár: Pohľadávky v obchodných vzťahoch

25. máj 2012

Seminár: Pohľadávky v obchodných vzťahoch – nástroje na zníženie rizika z neplatenia, reštrukturalizácia a ochrana podniku pred veriteľmi, faktoring a zadĺženosť podnikov.

24. – 25. mája 2012
v hoteli Magnólia v Piešťanoch

(more…)

Valné zhromaždenie 2012

4. apríl 2012

Valné zhromaždenie SAF sa uskutočnili 4. apríla 2012

Materiály riadneho valného zhromaždenia SAF 2012

Správa prezidenta o činnosti SAF v roku 2011

Fotogaléria:

Novoročné stretnutie finančníkov

24. január 2012

Novoročné stretnutie finančníkov spojené s odbornou diskusiou sa uskutočnilo 24.1.2012 v spolupráci s IBM Slovensko, spol. s.r.o.

(more…)

Seminár Piešťany 1. a 2. decembra 2011

2. december 2011

V dňoch 1. a 2. decembra 2011 sa uskutočnil seminár SAF v Piešťanoch.

(more…)

2011 – Finančné riadenie podnikov IX. ročník

30. október 2011

Konferencia priniesla pohľady na budúcnosť vývoja ekonomiky (eprogress)

(more…)

Ocenenia pri príležitosti 15. výročia

14. október 2011

SAF v roku 2011 pri príležitosti 15. výročia svojho založenia ocenila guvernéra NBS pána Jozefa Makúcha za jeho osobný vklad a dlhoročnú podporu pri organizovaní konferencií Finančné riadenie podnikov.

Za dlhoročnú prácu a šírenie dobrého mena asociácie Správna rada udelila ocenenie zakladateľom pani Elene Trenčianskej, v súčasnosti predsedníčke Rady starších a pánovi Františkovi Chvostaľovi, v súčasnosti čestnému prezidentovi SAF.

(more…)

Patince 2011

27. máj 2011

SAF v dňoch 26.5 a 27.5.2011 pripravila v Hoteli Wellness Patince odborné podujatie na tému: “Vymožiteľnosť práva, aplikačné problémy v praxi, exekúcie a očakávané zmeny v podnikateľskom prostredí”.

(more…)

Valné zhromaždenie 2011

12. apríl 2011

Valné zhromaždenie sa uskutočnilo dňa  12.4.2011

Materiály riadneho valného zhromaždenia SAF

Prezentácia RNDr. Xavera Gubáša k novelizácii Zákonníka práce

(more…)

Aktuálne informácie v oblasti správy daní a poplatkov a účtovnístva

10. február 2011

Celodenný seminár konaný 10. februára 2011.

(more…)

Novoročné stretnutie finančníkov spojené s odbornou diskusiou

26. január 2011

Novoročné stretnutie finančníkov spojené s odbornou diskusiou na tému “Prijaté a pripravované opatrenia v odvodových a daňových povinnostiach a ich vplyv na podnikateľské prostredie” sa konalo dňa 26. januára 2011, v utorok o 14,00 hod. v RVS Studené – Most pri Bratislave.

(more…)