Ocenenie SAF za prínos v oblasti podnikových financií 2018

5. november 2018

Pri príležitosti 16. ročníka konferencie Finančné riadenie podnikov (FRP), na ktorej sa zúčastňujú zástupcovia slovenských podnikov, finančných inštitúcií a akademickej obce, udelila  SAF ocenenie za prínos v oblasti podnikových financií.

V tomto roku sa Správna rada SAF rozhodla udeliť toto ocenenie dlhoročnému spolupracovníkovi SAF súčasnému riaditeľovi divízie pre korporátnu klientelu v UniCredit banke Czech republik and Slovakia, a.s. Jaroslavovi Habovi za jeho dlhoročný osobný prínos pri tvorbe a skvalitňovaní ekonomického prostredia s dopadom na oblasť financovania firiem.

Ocenenie odovzdal Martin Šuster z NBS za prítomnosti prezidenta SAF Andreja Révaya. 

Ocenovanie_4

Ocenovanie_5

Ocenovanie_3

Ocenenie SAF a CECGA 2014

28. október 2014

Pri príležitosti konania 12. ročníka konferencie Finančné riadenie podnikov sa v predvečer uskutočnilo jej slávnostné zahájenie. Stalo sa dobrým zvykom pri tejto príležitosti udeľovať ocenenia.  Organizátor konferencie Slovenská asociácia podnikových finančníkov (SAF) každoročne udeľuje Ocenenie za prínos v oblasti podnikových financií. V roku 2014 Správna rada SAF toto ocenenie udelila Ing. Viere Laszovej, riaditeľke odboru MF SR, za jej osobný vklad pre vznik a uvedenie do života Registra účtovných závierok, ktorý výrazným spôsobom pozitívne vplýva na kvalitu podnikateľského prostredia prostredníctvom zvýšenia transparentnosti podnikania.

CECGA – Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností už po tretí krát hodnotila úroveň  dodržiavania princípov Corporate Governance a transparentnosť zverejňovania súladu s Kódexom správy a riadenia spoločností na Slovensku. Na slávnostnej recepcii v predvečer výročnej konferencie Slovenskej asociácie podnikových finančníkov konanej v Hoteli Crowne Plaza, odovzdala predsedníčka Správnej rady CECGA Ing. Elena Kohútiková, PhD. „Ocenenie CECGASlovenskej sporiteľni, a.s., Všeobecnej úverovej banke, a.s., Union poisťovni, a.s. a spoločnostiam Slovnaft, a.s., Tatry Mountain Resorts, a.s. a Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Fotogaléria

Ocenenie SAF a CECGA 2013

16. október 2013

Pri príležitosti slávnostného zahájenia 11. ročníka konferencie SAF Finančné riadenie podnikov, ktoré sa konalo v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave dňa 8.10.2013, Správna rada SAF udelila ocenenie SAF za prínos v oblasti podnikových financií pánovi Mariánovi Juskovi, ktorý bol guvernérom Národnej banky Slovenska, pôsobil v podnikovej sfére ako predseda predstavenstva spoločnosti Slovnaft, v súčasnosti je prezidentom Republikovej únie zamestnávateľov. Je dlhoročným spolupracovníkom SAF. Ocenenie p. Juskovi odovzdal prezident SAF p. Andrej Révay spolu s generálnym riaditeľom UniCredit Bank pánom Miroslavom Strokendlom, zástupcom generálneho sponzora konferencie Finančné riadenie podnikov.

V rámci otvorenia konferencie Finančné riadenie podnikov sa po druhýkrát na základe spolupráce SAF a CECGA udeľovali ocenenia CECGA spoločnostiam dodržiavajúcim princípy Corporate Governance. Ocenenia odovzdávali p. Tibor Bôrik, predseda Správnej rady Stredoeurópskej asociácie správy a riadenie spoločností a výkonná riaditeľa tejto asociácie p. Barbora Lazárová.

Ocenenia pri príležitosti 15. výročia

14. október 2011

SAF v roku 2011 pri príležitosti 15. výročia svojho založenia ocenila guvernéra NBS pána Jozefa Makúcha za jeho osobný vklad a dlhoročnú podporu pri organizovaní konferencií Finančné riadenie podnikov.

Za dlhoročnú prácu a šírenie dobrého mena asociácie Správna rada udelila ocenenie zakladateľom pani Elene Trenčianskej, v súčasnosti predsedníčke Rady starších a pánovi Františkovi Chvostaľovi, v súčasnosti čestnému prezidentovi SAF.

(more…)

Ocenenie za rok 2010

13. október 2010

SAF v roku 2010 ocenilo rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof.Ing. Rudolfa Siváka, PhD. za jeho prínos v ekonomickej vede a aktívnu dlhoročnú podporu spolupráce Ekonomickej univerzity so Slovenskou asociáciou podnikových finančníkov pri organizovaní odborných ekonomických podujatí a diskusií ako aj pri zapájano odborníkov z praxe do pedagogickej činnosti.

(more…)

Členka SAF Ing. Eva Kramáriková finančnou manažérkou roku 2009

10. apríl 2010

Členka SAF Ing. Eva Kramáriková bola zvolená za finančnú manažérku roka 2009.
Hlasovanie organizoval týždeník TREND.

(more…)

Ocenenia za rok 2009

24. november 2009

SAF v roku 2009 za aktívnu a dlhoročnú spoluprácu ocenilo Ing. Adriana Belánika z MF SR a Ing. Mareka Štrpku z Duslo Šaľa.

Pri príležitosti životného jubilea SAF ocenila aj záslužnú a tvorivú prácu prof. Karola Vlachynského.

(more…)

Ocenenia za rok 2008

8. november 2008

SAF v roku 2008 za aktívnu a dlhoročnú spoluprácu ocenilo guvernéra NBS Ing. Ivana Šramku a viceguvernérku NBS Ing. Elenu Kohútikovú.

(more…)