KONFERENCIA “FINANČNÉ RIADENIE PODNIKOV 2018″

5. november 2018

Na konferencii FRP sa každoročne stretávajú finanční riaditelia z rôzne veľkých podnikov – od  malých a stredne veľkých firiem až po tie najväčšie a nadnárodné spoločnosti. Cieľom podujatia je nielen výmena informácii  ale aj prezentácia pozitívnych príbehov firiem, hľadanie zdrojov financovania podnikateľských aktivít a najmä analýza podnikateľského prostredia s cieľom podieľať sa na formovaní legislatívy pre podnikový sektor.

FRP 2018_Otvorenie Revay

Prvy panel FRP 2018

Druhy panel FRP 2018

Treti panel FRP 2018

 

 

FRP 2018_Publikum

Ocenenie SAF za prínos v oblasti podnikových financií 2018

5. november 2018

Pri príležitosti 16. ročníka konferencie Finančné riadenie podnikov (FRP), na ktorej sa zúčastňujú zástupcovia slovenských podnikov, finančných inštitúcií a akademickej obce, udelila  SAF ocenenie za prínos v oblasti podnikových financií.

V tomto roku sa Správna rada SAF rozhodla udeliť toto ocenenie dlhoročnému spolupracovníkovi SAF súčasnému riaditeľovi divízie pre korporátnu klientelu v UniCredit banke Czech republik and Slovakia, a.s. Jaroslavovi Habovi za jeho dlhoročný osobný prínos pri tvorbe a skvalitňovaní ekonomického prostredia s dopadom na oblasť financovania firiem.

Ocenenie odovzdal Martin Šuster z NBS za prítomnosti prezidenta SAF Andreja Révaya. 

Ocenovanie_4

Ocenovanie_5

Ocenovanie_3

Novoročné stretnutie finančníkov v Studenom 2016

18. január 2016

SAF zorganizovala dňa 4. februára 2016 pre svojich členov a spolupracovníkov novoročné stretnutie v RVS Studené spojené s odbornou diskusiou na témy

 1. Nové zdroje rastu v krajinách Strednej a východnej Európy

Tému uviedol: Juraj Kotian, Vedúci ekonomického výskumu pre strednú a východnú Európu skupiny Erste Group Bank

 2. Čo nás čaká a čo neminie v platobnom styku

Tému uviedla: Elena Kohútiková, zástupkyňa generálneho riaditeľa, členka predstavenstva VUB, a.s.

Fotogaléria

Podpora podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov

11. jún 2015

Slovenská asociácia podnikových finančníkov usporiadala odborný seminárna tému

Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 – 2020

 Tento odborný seminár sa konal v dňoch 9. a 10. júna 2015 v Kongresovom hoteli Sitno vo Vyhniach. Určený bol predovšetkým pre tých, ktorí hľadajú možnosti financovania svojich projektov aj prostredníctvom zapojenia európskych fondov.

Prezentované a diskutované témy:

Ocenenie SAF a CECGA 2014

28. október 2014

Pri príležitosti konania 12. ročníka konferencie Finančné riadenie podnikov sa v predvečer uskutočnilo jej slávnostné zahájenie. Stalo sa dobrým zvykom pri tejto príležitosti udeľovať ocenenia.  Organizátor konferencie Slovenská asociácia podnikových finančníkov (SAF) každoročne udeľuje Ocenenie za prínos v oblasti podnikových financií. V roku 2014 Správna rada SAF toto ocenenie udelila Ing. Viere Laszovej, riaditeľke odboru MF SR, za jej osobný vklad pre vznik a uvedenie do života Registra účtovných závierok, ktorý výrazným spôsobom pozitívne vplýva na kvalitu podnikateľského prostredia prostredníctvom zvýšenia transparentnosti podnikania.

CECGA – Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností už po tretí krát hodnotila úroveň  dodržiavania princípov Corporate Governance a transparentnosť zverejňovania súladu s Kódexom správy a riadenia spoločností na Slovensku. Na slávnostnej recepcii v predvečer výročnej konferencie Slovenskej asociácie podnikových finančníkov konanej v Hoteli Crowne Plaza, odovzdala predsedníčka Správnej rady CECGA Ing. Elena Kohútiková, PhD. „Ocenenie CECGASlovenskej sporiteľni, a.s., Všeobecnej úverovej banke, a.s., Union poisťovni, a.s. a spoločnostiam Slovnaft, a.s., Tatry Mountain Resorts, a.s. a Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Fotogaléria

Ocenenie SAF a CECGA 2013

16. október 2013

Pri príležitosti slávnostného zahájenia 11. ročníka konferencie SAF Finančné riadenie podnikov, ktoré sa konalo v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave dňa 8.10.2013, Správna rada SAF udelila ocenenie SAF za prínos v oblasti podnikových financií pánovi Mariánovi Juskovi, ktorý bol guvernérom Národnej banky Slovenska, pôsobil v podnikovej sfére ako predseda predstavenstva spoločnosti Slovnaft, v súčasnosti je prezidentom Republikovej únie zamestnávateľov. Je dlhoročným spolupracovníkom SAF. Ocenenie p. Juskovi odovzdal prezident SAF p. Andrej Révay spolu s generálnym riaditeľom UniCredit Bank pánom Miroslavom Strokendlom, zástupcom generálneho sponzora konferencie Finančné riadenie podnikov.

V rámci otvorenia konferencie Finančné riadenie podnikov sa po druhýkrát na základe spolupráce SAF a CECGA udeľovali ocenenia CECGA spoločnostiam dodržiavajúcim princípy Corporate Governance. Ocenenia odovzdávali p. Tibor Bôrik, predseda Správnej rady Stredoeurópskej asociácie správy a riadenie spoločností a výkonná riaditeľa tejto asociácie p. Barbora Lazárová.

2013 – Finančné riadenie podnikov 2013

2. september 2013

Program:

9.10.2013

Makroekonomické podmienky a stabilita finančného prostredia

a)      Predikcia vývoja ekonomiky Slovenska a dlhová kríza, J. Makúch, guvernér NBS

b)      Fiškálna politika vlády SR, V. Hudák, štátny tajomník MF SR

c)      Výhľad vývoja ekonomiky sveta a Európy, Ľ. Koršňák, hlavný analytik UniCredit Bank

Panel 1: Banky a podniky
Financovanie úverov (Funding for lending). Príčiny horšieho prístupu podnikov k úverom a výhľad do budúcna. Je očakávanie pre oživenie ekonomiky z pohľadu bánk realistické? E. Kohútiková, členka predstavenstva VÚB

Panel 2: Aktuálne otázky podnikateľského prostredia

Výsledky hlasovania účastníkov konferencie – 7 otázok k podnikateľskému prostrediu

a) Nová daňová a účtovná legislatíva, D. Klučková, generálna riaditeľka sekcie daňovej a colnej MF SR

b)      Úlohy a nové ciele Finančnej správy, D. Meager, vieprezidentka Finančnej správy SR

c) Transparentnosť podnikateľského prostredia, R. Kičina, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska


Valné zhromaždenie SAF 2013

18. apríl 2013

Valné zhromaždenie SAF sa uskutočnilo 17. apríla 2013.

Odbornú časť rokovania na tému Zámery v oblasti odvodovej a dôchodkovej reformy prezentovala

generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia Ing. Jana Kolesárová spolu s poradkyňou

štátneho tajomníka Jozefa Buriana pani Benkovou. Prezentácia v plnom znení je tu.

Správu o činnosti prezidebnta SAF Révaya predniesol člen Správnej rady SAF pán Miroslav Bielčík.

Materiály z rokovania valného zromaždenia

Fotogaléria:

 

Odborná diskusia finančných manažérov o alokácii nákladov

10. apríl 2013

Slovenská asociácia podnikových finančníkov a IBM Slovensko s.r.o. pripravili odbornú diskusiu finančných manažérov zameranú na Hľadanie skrytých rezerv v alokácii nákladov po vyčerpaní tradičných cost-cut opatrení. Termín a miesto konania:    25. apríla 2013,  Hotel Kempinski River Park, Bratislava. Diskusie sa zúčastnilo 30 účastníkov - zástupcov významných spoločností a univerzít v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Tému uviedol Ladislav Janyík, finančný riaditeľ, Slovnaft, a.s.. V diskusii vystúpili p. Révay (Axasoft), p. Dorociaková (SBERBANK), p. Mazaníková (Heineken Slovensko)

Ďalšie prezentácie k téme hľadania rezerv v alokácii nákladov prezentovali:

Iveta Griačová, Finančná riaditeľka, Letisko M.R. Štefánika. Do diskusie sa zapojili p. Janyík (Slovnaft), p. Kolárik (Omega Solutions), p. Kupec (Slovak Telekom)

Marián Bódi, finančný riaditeľ IBM Slovensko s.r.o. V diskusii vystúpili p. Kolárik (Omega Solutions), p. Kupec (Slovak Telekom), p. Demovič (VÚB, a.s.), p. Miklovičová (OTAVA), p. Griačová (Letisko M.R. Štefánika)

Slavomír Pšenák, IBM manažér riešení v oblasti analytiky a optimalizácie. Diskusiu obohatil p. Ondrej Bothe (IBM Slovensko), p. Révay a p. Griačová.

 
Fotogaléria:

2012 – Finančné riadenie podnikov X. ročník

1. október 2012

2012 – Finančné riadenie podnikov 2012

1. Blok: Makroekonomický blok

-          Predikcia vývoja ekonomiky Slovenska, dlhová kríza – J. Makúch, guvernér NBS

-          Úloha a možnosti Fiškálnej rady pri dlhodobej udržateľnosti hospodárenia SR.  – Ľudovít Ódor, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

(more…)