FINANČNÁ AKADÉMIA SAF/SLSP

10. október 2018

CHÁPANIE A ČÍTANIE FINANČNÝCH VÝKAZOV,  AKÉ SÚ MOJE MOŽNOSTI ZLEPŠENIA PODNIKU, ÚVOD DO OCEŇOVANIA, PRIDANÁ EKONOMICKÁ HODNOTA – EVA, OCEŇOVANIE V PODNIKOVOM PLÁNOVANÍ, DOBRÝ PLÁN – to sú len hlavné oblasti z konanej Finančnej akadémii. FA mala veľký úspech, účastníci sa zapájali do diskusií a bol vytvorený výborný odborný priestor na vzájomnú komunikáciu.

FA_1

FA_2

KONFERENCIA “FINANČNÉ RIADENIE PODNIKOV 2018″

2. október 2018

Pozývame, už aj s upresneným odborným PROGRAMOM :

FRP_2018_0110_pozvanka_final

Plán aktivít SAF na rok 2015

20. január 2015

Slovenská asociácia podnikových finančníkov pripravila pre rok 2015 celý rad zaujímavých akcií. SAF bude pokračovať vo vydávaní časopisu Finančný manažér 3 krát do roka, členovia SAF budú naďalej dostávať v rámci spolupráce s ACT aj časopis Treasurer. Taktiež členom  SAF budú poskytované až 50% zľavy na platené akcie organizované SAF.

Plán akcií SAF pre rok 2015

Plán aktivít SAF v roku 2014

28. február 2014

SAF v roku 2014 má nasledujúce zámery:

 1. Banková únia a jej vplyv na slovenský finančný trh 
 2. Čo možno očakávať pri plnení štátneho rozpočtu v roku 2014

Studené 21.1.2014

 1. Aktuálne otázky daňovej legislatívy s dôrazom na novely platné pre rok 2014

(Kontrolný výkaz – DPH vs. pokuty, dopad na malé a stredné podniky), Brainstorming za účasti členov Komisie SAF, pracovníkov MF SR daňovej sekcii Finančného riaditeľstva SR k vybraným daňovým otázkam

marec 2014

 1. Analýza dopadov zmien v podnikateľskom prostredí SR v r. 2014

Workshop pred VZ SAF

10. apríla 2014 od 14.00 hod.

 1. (more…)

EuroFinance Barcelona 2013

31. máj 2013

EuroFinance

International Cash and Treasury Management

16 – 18 October 2013, Barcelona, Spain

www.eurofinance.com/barcelona

Táto konferencia je významnou svetovou akciou v oblasti treasury, ktorej sa zúčastňuje okolo 2000 skúsených odborníkov a finančných manažérov z celosvetovo významných spoločností, bank a poskytovateľov služieb.

25% zľava pre členov SAF

Pre viac informácií kontaktujte marketing@eurofinance.com s označením SAF.

 

Hlavné body programu

 

 • 10 faktorov (game changers), ktoré ovplyvňujú hospodárenie, šetria peniaze alebo zvyšujú spodnú úroveň
 • 10 krokov pre obrat treasury z krízových čísel na strategické obchodné aktíva
 • 10 aktivačných bodov (trigger points) pre stratégiu zmeny v každom treasury
 • 10 najlepších postupov (best practices) od 10 treasury šampiónov
 • 10 kľúčových filtrov pre riziko
 • 10 technologických trendov, ktoré predstavujú obrovské príležitosti

 

Myslenie dopredu nebolo nikdy dôležitejšie; objavte kroky, ktoré potrebujete urobiť dnes pre zajtrajšie treasury.

 

www.eurofinance.com/barcelona

 

Plánované aktivity SAF v roku 2013

1. január 2013

1.     Dlhodobá udržateľnosť verejných financií SR,

       Možnosti projektového financovania podnikateľských aktivít

RVS Studené – 5. február 2013

2.      Návrhy na zníženie administratívnej záťaže v oblasti daní a účtovníctva

Iniciatíva SAF v spolupráci s MFSR ohľadom návrhov podnikateľskej sféry na zníženie daňového zaťaženia,  spracovanie spoločného stanoviska SAF - koniec  februára 2013

(more…)