Novoročné stretnutie finančníkov spojené s odbornou diskusiou

26. január 2011

Novoročné stretnutie finančníkov spojené s odbornou diskusiou na tému “Prijaté a pripravované opatrenia v odvodových a daňových povinnostiach a ich vplyv na podnikateľské prostredie” sa konalo dňa 26. januára 2011, v utorok o 14,00 hod. v RVS Studené – Most pri Bratislave.

(more…)

Vyhodnotenie spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a SAF

8. december 2010

Dňa 8.12.2010 sa na pôde Ekonomickej univerzity zišli zástupcovia EU a SAF za účelom vyhodnotenia spolupráce za uplynulé obdobie a prediskutovania námetov na ďalšiu spoluprácu.

(more…)

Novoročné stretnutie finančníkov spojené s odbornou diskusiou

26. január 2010

Novoročné stretnutie finančníkov spojené s odbornou diskusiou na tému “Globálna finančná kríza: dopady a východiská, impulzy, ponaučenia a opatrenia v podnikovej sfére SR” sa konalo 26. januára 2010, v utorok o 14,00 hod. v RVS Studené – Most pri Bratislave.

(more…)

Novoročné stretnutie podnikových finančníkov

15. január 2006

Novoročné stretnutie podnikových finančníkov na tému “Podnikateľské prostredie na prahu implementácie IAS/IFSR a BASEL II” konané v roku 2006.

(more…)