Novoročné stretnutie finančníkov 24. 01. 2017 o 14,30 hod. RVS Studené

16. január 2017

Dňa 24. 01. 2017 o 14,30 hod. prvá novoročná akcia SAF už tradične v RVS  Studené – Most pri Bratislave.

Tradičné novoročné stretnutie finančníkov spojené s odbornou diskusiou na aktuálne témy :

Prístup k spravodlivosti ako indikátor kvality podnikateľského prostredia  ( Lucia Žitňanská, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR ) a

Jednotný kapitálový trh v rámci EU – budúcnosť z pohľadu Slovenska  ( Peter Kubrický, gen. riaditeľ BCP, a.s.)

Pozvánka_final SAF – RVS Studené 2017

20170124_144202 20170124_153200 20170124_145712

Novoročné stretnutie finančníkov v Studenom 2016

18. január 2016

SAF zorganizovala dňa 4. februára 2016 pre svojich členov a spolupracovníkov novoročné stretnutie v RVS Studené spojené s odbornou diskusiou na témy

 1. Nové zdroje rastu v krajinách Strednej a východnej Európy

Tému uviedol: Juraj Kotian, Vedúci ekonomického výskumu pre strednú a východnú Európu skupiny Erste Group Bank

 2. Čo nás čaká a čo neminie v platobnom styku

Tému uviedla: Elena Kohútiková, zástupkyňa generálneho riaditeľa, členka predstavenstva VUB, a.s.

Fotogaléria

Podpora podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov

11. jún 2015

Slovenská asociácia podnikových finančníkov usporiadala odborný seminárna tému

Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 – 2020

 Tento odborný seminár sa konal v dňoch 9. a 10. júna 2015 v Kongresovom hoteli Sitno vo Vyhniach. Určený bol predovšetkým pre tých, ktorí hľadajú možnosti financovania svojich projektov aj prostredníctvom zapojenia európskych fondov.

Prezentované a diskutované témy:

Odborné podujatie SAF za účasti guvernéra NBS na východe Slovenska

11. jún 2015

Slovenská asociácia podnikových finančníkov zorganizovala dňa 4. júna 2015 prestížne odborné podujatie určené hlavne  pre finančných riaditeľov a vrcholových manažérov podnikov  a inštitúcií z východoslovenského regiónu. Stretnutie sa uskutočnilo v krásnom prostredí hotela Lesanka v Košickej Belej. Na stretnutí sa zúčastnilo 26 manažérov. Hlavnými diskutovanými témami boli:

Predikcia vývoja ekonomiky Slovenska a Kvantitatívne uvoľňovanie ECB,

ktoré uviedol  guvernér Národnej banky Slovenska pán Jozef Makúch.

Prezentácia guvernéra NBS

 Diskusia trvala 2 hodiny a publikum vysoko ocenilo možnosť zúčastniť sa uvedeného podujatia.

Prezident SAF pán Andrej Révay informoval prítomných o činnsti SAF v rámci svojej prezentácie

Postavenie a úloha Slovenskej asociácie podnikových finančníkov v podmienkach ekonomiky Slovenska a EU

V rámci spoločenskej časti pokračovali diskusie v neformálnej atmosfére.

Fotogaléria:

         20150604_142911 20150604_142926 20150604_143025 20150604_143037 20150604_142856 20150604_142847 20150604_142826 20150605_203709 20150605_184746 20150605_161818

Diskusia finančných manažérov v Clube Imperial

11. jún 2015

V pondelok  4. mája 2015  od 19.00 hod. sa uskutočnila diskusia finančných manažérov na  tému 

Stratégia a nástroje podpory ekonomického rozvoja Slovenska

Tému uviedol: Vazil Hudák, štátny tajomník MF SR

Diskusie sa zúčastnili finanční riaditelia veľkých podnikov, ako napr. eustream, a.s., Železiasne Podbrezová, a.s., Power Danfoss Solutions, a.s.,Železničná spoločnosť Slovensko, Johnson Controls International, PosAm, ako aj zástupcovia bánk a poisťovní (Sberbank, VÚB, Euler Hermes), bývalí guvernéri NBS (Jusko, Šramko) a ďalší.

Diskusia sa niesla vo vysoko odbornom duchu, diskutovali sa rôzne nástroje podpory ekonomiky Slovenska, ich pozitívne a negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie.

 

Ako zvyšovať efektívnosť firmy pri neustálom znižovaní nákladov?

16. apríl 2015

SAF a IBM Slovakia sa v rámci spolupráce dohodli na novom formáte realizovania užitočných diskusií na aktuálne ekonomické témy zamerané na výmenu najlepších skúseností z praxe. Prvá z týchto diskusií počas obeda sa uskutočnila 8. apríla 2015 v čase od 11.30 do 13.30 v reštaurácii Pannonia v Bratislave. Zúčastnilo sa jej 26 finančných riaditeľov (resp. ich zástupcov). K zadanej téme svoje skúsenosti  prezentovali finanční riaditelia spoločností  Železiarne Podbrezová, a.s.,  Soitron, s.r.o., Svet zdravia, a.s. a IBM Slovakia, s.r.o.. Akcia sa uskutočnila pod heslom Dobré jedlo – dobré nápady so SAF na tému Ako zvyšovať efektívnosť firmy pri neustálom znižovaní nákladov?

Prítomní sa zhodli na tom, že daný formát je efektívny nielen z pohľadu výmeny informácií a skúseností, ale aj z hľadiska časových úspor manažmentu zúčastnených spoločností pri danom formáte.

 

Novoročné stretnutie finančníkov v RVS Studené

4. december 2014

Tradičné Novoročné stretnutie finančníkov v Studenom SAF sa konalo dňa 21. januára 2015 od 14.30 do 19.00, na ktorom sa zúčastnilo takmer 70 účastníkov – zástupcov firiem, bánk a akademickej obce.

Program odbornej časti stretnutia:

Štefan Adamec, poradca štátneho tajomníka MF SR Vazila Hudáka prezentoval dve témy, ktoré boli vysoko aktuálne:

Colin Tyler, Chief Executive  The Association of Corporate Treasurers, Great Britain, sa venoval nasledujúcim témam:

Treasury v podnikoch  – význam a úlohy

  • Ako sa  úlohy treasury menili?
  • Aká je úloha treasury v podnikoch v súčasnosti?
  • Treasurer verzus CFO

Postaveniu a úlohám treasury v slovenských podnikoch boli venované príspevky

Ladislav Janyik, finančný riaditeľ spoločnosti Slovnaft, a.s.

Marian Kurčík, podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ, Železiarne Podbrezová

Novoročné stretnutie finančníkov v RVS Studené

6. január 2014

Dňa 21.januára 2014, v utorok o 15,00 hod. sa uskutočnilo novoročné stretnutie finančníkov spojené s odbornou diskusiou.  Podujatie vyvolalo medzi členmi SAF veľkú odozvu, prihlásilo sa takmer 80 účastníkov, avšak prišlo približne 70.  Stretnutie bolo zahájené odbornou časťou, ktorú z uviedol prezident SAF pán Andrej Révay. Prvú tému o otázkach bankovej únie prezentoval štátny tajomník Ministerstva financií SR pán Vazil Hudák, druhú tému  k štátnemu rozpočtu na rok 2014 a jeho rizikám uviedol predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť pán Ivan Šramko. Obidve témy vyvolali záujem publika, diskusiu obohatili najmä pani Elena Kohútiková (VÚB), pán Štrokendl (UniCredit Bank), pani Zajková (Privatbanka), pán Húska (ŽSSR), pán Sieklik (audítor), pán Révay (Axasoft), pán Zajko (STU). Diskusie pokračovali aj počas neformálnej spoločenskej časti v reštaurácii Európa až do 19. hodiny.

Prezentácie prednášajúcich:

Banková únia a jej vplyv na slovenský finančný trh,  Vazil Hudák, štátny tajomník MF SR

 Čo možno očakávať pri plnení štátneho rozpočtu v roku 2014. Ivan Šramko, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

Novoročné stretnutie v RVS Studené

7. január 2013

Slovenská asociácia podnikových finančníkov zorganizovala v zariadení  RVS Studené  -  Most pri Bratislave dňa  5. februára 2013, v utorok o 14,30 hod. novoročné stretnutie finančníkov spojené s odbornou diskusiou na aktuálne témy. Tému Dlhodobá udržateľnosť verejných financií Slovenskej republiky odprezentoval Ivan Šramko, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a tému Možnosti  projektového  financovania podnikateľských  aktivít uviedol Miroslav Štrokendl, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ UniCredit Bank.

 Diskusiu moderoval prezident SAF Andrej Révay. Na vydarenom podujatí sa zúčastnilo vyše 60 účastníkov z podnikovej, akademickej a bankovej sféry. Odznelo množstvo otázok a stanovísk. Prednášajúci udržali diskusiu na vysokej odbornej úrovni, za čo im patrí vďaka.

Novoročné stretnutie finančníkov

24. január 2012

Novoročné stretnutie finančníkov spojené s odbornou diskusiou sa uskutočnilo 24.1.2012 v spolupráci s IBM Slovensko, spol. s.r.o.

(more…)