EuroFinance Barcelona, 4 – 6 October 2017

17. júl 2017

Barcelona banner_SAF_180x50

On 4 – 6 October 2017, the global treasury community will meet in Barcelona for the  most senior-level international treasury event in the world. SAF is endorsing this event. We are offering a special 25% discount to our members. Use code TAM/25 and save up to €1,648.75. Book by 28 July to save even more.

Why attend?

There is no other event like it. The sophistication, level of expertise and networking is unrivalled.

In 2.5 days you will :

 • Get a complete technology review including up-to-the-minute evaluations of TMS, ERPs, bank systems and FinTech
 • Learn how to do business in complex countries from experts and peers operating in those markets
 • Network with 1,950+  senior-level corporate treasury and risk professionals from 60+ countries
 • Meet 90+ banks, FinTech and providers from around the world, giving you access to new markets and opportunities
 • Hear 50+ highly practical case studies from international treasury teams – not sales pitches

Drill down into the core components of a world-class international treasury department

Confirmed speakers include:

 • Cathy Fields, Assistant Treasurer and Director of Global Risk Management, Hitachi Data Systems
 • Zac Nesper, VP & Assistant Treasurer, HP
 • Graeme Williamson, Assistant Treasurer, Boston Scientific
 • Douglas Tropp, Corporate Treasurer, The Priceline Group

           Ahmet Gokcen, Director of Financial Risk Management EMEAI, Dow Chemical Company, Switzerland

If you have any questions, please contact EuroFinance team directly on +44 207 576 8555 or email eurofinance@eurofinance.com

Seminár “Financovanie obchodných vzťahov a aktuálne legislatívne zmeny”

29. jún 2017

V dňoch 1. – 2. 6. 2017 sa uskutočnil v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou dvojdňový seminár v Tatranskej Lomnici s týmto programom :

Prvý deň: cca 14,00 – 18,00 hod.

 1. Možnosti financovania dodávateľsko-odberateľských vzťahov ( Ing. Katarína Gašparovská, riaditeľka odboru Globálneho transakčného bankovníctva SLSP )
 2. Poisťovanie exportných úverov a investícií ( Mgr. Michal Demák, riaditeľ odboru poistenia neobchodovateľného rizika, EXIMBANKA SR )
 3. Dôveruj, ale preveruj – poistenie pohľadávok z obchodného styku ( Ing. Juraj Janči, Country manager, poisťovňa COFACE ).  

Druhý deň: cca 9,00 – 13,00 hod.

 1. Nová úprava konkurzov a reštrukturalizácii s dôrazom na osobné bankroty                   ( JUDr. Branislav Pospíšil ), Štatistika vývoja konkurzov ( Ing. Jana Marková, CRIF )
 2. Zmeny v právnej úprave exekúcii s dorazom na slobodný výber exekútora, zvýšenie nepostihnuteľnej sumy (JUDr. Alena Szalayová, členka Prezídia Slovenskej komory exekútorov )
 3. Zjednodušené konania  pri cezhraničnom vymáhaní pohľadávok v rámci EÚ                 ( JUDr. Ing. Peter Daniel, PhD.)

IMG_0985

Seminár “Novinky v oblasti daňového plánovania – 15. 03. 2017″

17. marec 2017

Foto_seminar Balco15032017

Na seminári SAF k novinkám v oblasti daňového plánovania sa zo strany podnikov prezentovali i kritické hlasy na stále sa zvyšujúcu administratívnu náročnosť pri vyčíslovaní korporátnej dane, medzi ktoré patrí i zavedenie transferového oceňovania do národnej legislatívy.  Účastníci sa spolu s pracovníkom z MF SR dohodli na aktívnej diskusii, ktorá by mohla viesť k zjednodušeniu daňového režimu pre oblasť dane z príjmov právnických osôb.

 

Seminár “Novinky v oblasti daňového plánovania – 15. 03. 2017″

2. marec 2017

V súlade s pozitívnym hodnotením minulých daňových seminárov a veľmi dobrým ohlasom ohľadom lektora JUDr. Tomáša Balca LL.M. zorganizovala SAF  ďalšiu odbornú akciu s  daňovou problematikou :

Pozvánka_DanovePlanovanie15-03-2017

Novoročné stretnutie finančníkov 24. 01. 2017 o 14,30 hod. RVS Studené

16. január 2017

Dňa 24. 01. 2017 o 14,30 hod. prvá novoročná akcia SAF už tradične v RVS  Studené – Most pri Bratislave.

Tradičné novoročné stretnutie finančníkov spojené s odbornou diskusiou na aktuálne témy :

Prístup k spravodlivosti ako indikátor kvality podnikateľského prostredia  ( Lucia Žitňanská, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR ) a

Jednotný kapitálový trh v rámci EU – budúcnosť z pohľadu Slovenska  ( Peter Kubrický, gen. riaditeľ BCP, a.s.)

Pozvánka_final SAF – RVS Studené 2017

20170124_144202 20170124_153200 20170124_145712

14. ročník konferencie SAF: „Finančné riadenie podnikov“ – 2016

16. november 2016

Náš boj s daňami môže pomôcť aj iným

Rotácia ľudí medzi firmami je nutná. Rozhovor Prezidenta SAF pre Hospodárske noviny

24. október 2016

Clanok_20161013HNA121.x

14. ročník konferencie SAF: „Finančné riadenie podnikov“ – 2016

27. september 2016

Uverejňujeme aktualizovaný program rokovacieho dňa našej konferencie FRP 2016

FRP_2016_program_final

14. ročník konferencie SAF: „Finančné riadenie podnikov“ – 2016

20. september 2016

Konferencia “Finančné riadenie podnikov”  bola 14. ročníkom odbornej konferencie, ktorú tradične organizuje Slovenská asociácia podnikových finančníkov v spolupráci s vydavateľstvom MAFRA Slovakia, a.s.

Inovatívne zameranie 14. ročníka konferencie SAF vyplývalo z aktuálnych problémov, ktoré riešia vrcholoví manažéri a nimi riadené útvary pri podnikaní v rámci podnikateľského prostredia Slovenska.

Odborný garant programu : Jozef Makúch, guvernér NBS

25.10.2016 utorok  Slávnostné zahájenie konferencie  18,00 hod

-  ocenenie SAF za prínos v oblasti podnikových financií za rok 2016,

-  ocenenie CECGA „Najlepšia výročná správa“ pre podniky,

-  ocenenie spolupracovníkov SAF k 20. výročiu založenia SAF,

-  kultúrne vystúpenie skupiny FRAGILE  k 20. výročiu založenia SAF,

-  recepcia pre účastníkov konferencie a pozvaných hostí.

26.10.2016 streda  Konferencia

Tematické bloky:

1)    Blok Makroekonomický – vývoj ekonomiky   

-   Jozef Makúch, guvernér NBS, ” Výhľad ekonomiky Slovenska”

-   Ivan Šramko, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť ” Komentár k štátnemu rozpočtu na rok 2017 a k vývoju dlhu verejnej správy”

2)    Globálna a Európska daňová politika – smerovanie a dopady na business  

Odporúčania OECD pre zmenu Globálnych pravidiel medzinárodného zdaňovania Projekt BEPS v kontexte EU, posledný vývoj v EU – balíček ATAD, riešenie sporov, obnovenie návrhu CCCTB. Aký je ďalší krok,  aký je ďalší plán OECD, EU?

- Daňové raje a podnikateľské aktivity, Daňová politika a podnikateľské prostredie v regióne strednej Európy,

- Má BEPS / ATAD potenciál zvýšiť alebo znížiť konkurenciu krajín OECD a EU?

- Je tu príležitosť pre iné krajiny ako Čína, India, Brazília, Singapur,… priťahovať viac investícií formou propagácie väčšej ekonomickej slobody?

-  Aký je / bude dopad BREXIT-u na ďalší vývoj BEPS/ATAD?

Účastníci panelu:

Dana Meager, štátna tajomníčka MF SR,

Alena Schillerová, námestníčka MF ČR,

Romero Tavares  Researcher and Lecturer at the Global Tax Policy Center, Vienna University of Business and Economics

Predsedajúci paneluBranislav Ďurajka, KPMG partner

3)     Digitalizácia firiem ako trend

-     Aký dopad má digitalizácia na prácu finančného riaditeľa? Aké sú príležitosti a riziká, ktoré so sebou prináša? Digitalizácia mení procesy, systémy a aj biznis modely. Čo to znamená pre CFO?

 • CFO  s úspešným príbehom transformácie biznisu / financií vplyvom digitalizácie, Martin Hrežo, CFO Svet zdravia,

-    Čo umožňuje Cloud,  Miroslav Pikus, Slovak Telekom

-    Self-service – cesta k nákladovej efektivite a spokojnosti zákazníka,  Jirko Laznicka, Orange

-    Digitálny Marketing  – a viete  čo Vám prinesie každé vložené euro – schopnosť zefektívniť marketingové kampane, zvyšovať úspešnosť predaja a   merať návratnosť vynaložených prostriedkov do marketingu.  Branislav Kohl, Dataconcept

Predsedajúci paneluMarián Bodi, ISDD

4)    Risk manažment

-    Ako banky pristupujú k hodnoteniu rizika firiem, zaujímajú ich len čísla alebo aj strategické smerovanie firiem ?

-    Nekonvenčný pohľad na riziko firiem – môže byť rizikom pre firmu aj málo investícií, či priveľa “hedžovania” ?

-    Ako podniky uplatňujú dostupné informácie o svojich partneroch ? Čo má vplyv na riadenie rizika firiem ?

-    Strategické riadenie je kľúčové – zmení 4. priemyselná revolúcia pohľad na riziko firiem ?

Účastníci panelu: Jan Martin Nufer, Director Treasury & Funding, Borealis Group Austria.

           Jaroslav Habo, riaditeľ Korporátna klientela Slovensko, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahr. banky

           Jens Kellerbach, CFO, člen predstavenstva VW Slovensko CFO slovenského podniku

           Pavol Synák, Business development manažér, CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o.

 Predsedajúci panelu – Iveta Griačová, Interim Partner

Uvoľnite skryté investície do vášho ERP a maximalizujte ich návratnosť

23. máj 2016

Dnešná situácia v mnohých spoločnostiach vyžaduje stále investície do informačného systému, ktorý ale väčšinou nie je príliš otvorený novým myšlienkam a rýchlemu zavádzaniu zmien, či otvorenej integrácii s ostatnými už existujúcimi systémami. Len si predstavte, keby ste mali v rukách nástroj, ktorý neotravuje IT jazykom, ale umožní veľmi jednoduchým kreslením procesov prispôsobiť Váš zložitý systém podľa Vašich predstáv.

Seminár sa týkal jednoduchého modelovacieho systému, s ktorým je možné aj tak zložité systémy ako SAP alebo MFG, či Oracle Financials a pod., doplniť o otvorené prostredie, s ktorým môžete pokryť aj komplexný obeh dokladov(DMS), vzťah k zákazníkom(CRM), riadenie výroby(PS) alebo elektronicky dodávateľský portál(ESP) rýchlo a veľmi efektívne.

Seminár bol bezplatný.

Termín : 26.05.2016 (štvrtok),   Registrácia účastníkov:  13:30 -14:00

 Miesto : Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1,  zasadačka budovy Auly na 1. poschodí

Lektor :  Alexander Cimbaľák, CEO,  ACE enterprise Slovakia, Ltd.

Diskutované témy:

         Problematika integrácie rôznorodých podnikových systémov.

 • Investovali ste nemalé peniaze do informačného systému a na stole máte neustále požiadavky na nové procesné vylepšenia, zmeny a následne ďalšie investície?
 • Potrebujete jednoduché prepojenie s výrobným, technologickým či Vašim iným kľúčovým systémom?
 • Aj vy chcete ísť s dobou  a mať Vaše systémy flexibilné a pod kontrolou?

Efektívne postupy šetrenia investícii pomocou jedinečného  modelovacieho nástroja overeného a fungujúceho vo viac ako 80 krajinách!

 • Nakreslite a namodelujte si svoje procesy jednoduchým spôsobom
 • Prispôsobte si systém podľa vašich potrieb a požiadaviek a doplňte aj zložité oblasti ako napr. komplexný obeh dokladov (DMS), zákaznícky systém (CRM) či elektronický dodávateľský portál veľmi rýchlo a efektívne
 • Modelovací nástroj je certifikovaný i spoločnosťou SAP