Aj v roku 2019 je SAF prijímateľom 2 % z daní za rok 2018

11. január 2019

logo

Slovenská asociácia podnikových finančníkov ako občianske združenie je aj pre rok 2019 zaregistrovaná ako prijímateľ 2 % z daní. Budeme radi, keď podporíte našu činnosť aj  touto formou.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov: Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Sídlo: Drieňová 3,    821 01 Bratislava

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): IČO: 3 1 7 6 9 6 6 7