2012 – Finančné riadenie podnikov X. ročník

1. október 2012

2012 – Finančné riadenie podnikov 2012

1. Blok: Makroekonomický blok

-          Predikcia vývoja ekonomiky Slovenska, dlhová kríza – J. Makúch, guvernér NBS

-          Úloha a možnosti Fiškálnej rady pri dlhodobej udržateľnosti hospodárenia SR.  – Ľudovít Ódor, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

2. Blok: Riziká dlhovej krízy, regulácia bánk, špecifická úloha bánk

-          Dlhová kríza v eurozóne – možnosti riešenia cez fiškálnu a menovú politiku – Ján Tóth, predseda Klubu ekonomických analytikov

-          Čo nového v bankách? – banková daň a jej možný vplyv na aktívne obchody bánk, kapitálový trh a jeho pripravenosť na financovanie dlhodobých potrieb podnikov, čo nové nám prináša SEPA. Elena Kohútiková, členka predstavenstva a zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB, a.s.

3. Blok:  Finančné riadenie podnikov

-          Riadenie likvidity, cash flow forecast  – Michal Beneš, Gary Thomas, riaditeľ Salmon Software pre strednú Európu

-          Podnikové financie pod palcom. Rýchly a jednoduchý prístup k všetkým informáciám pre finančné riadenie spoločnosti – Slavomír Pšenák, IBM Practice Area Leader

-          Predpoklady úspechu získania bankových zdrojov pre SME – Peter Matúš, Tatra banka

4. Blok:  Aktuálne otázky podnikateľského prostredia

-          Vývoj daňovej legislatívy v období konsolidácie verejných financií – Daniela Klučková,  riaditeľka sekcie daňovej MF SR

-          Zlepšenie podnikateľského prostredia, Investičné stimuly pre tuzemské i zahraničné spoločnosti, podpora v zamestnanosti – Miroslav Andraško, odbor hospodárskych analýz  MH SR   

-          Investičné stimuly pre tuzemské i zahraničné spoločnosti,  –  Mária Tokolyová,  odbor strategických investícií MH SR

Fotogaléria